Certificates

CHECZ offers products of only the highest quality, proven by the certificate of production control we’ve obtained.

Wkłady Kominowe typu CH-PJ

1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0,91 MB PDF
2. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PJ PLUS 0,24 MB PDF
3. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PJ ECONOMY 0,24 MB PDF
4. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PJ ECONOMY-Z 0,37 MB PDF

Kominy Izolowane typu CH-PD

1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0,34 MB PDF
2. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PD PLUS 0,24 MB PDF
3. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PD ECONOMY 0,25 MB PDF
4. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PD ECONOMY-Z 0,38 MB PDF
5. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PD PLUS SLIM 0,24 MB PDF
6. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PD ECO SLIM 0,24 MB PDF

Wkłady Kominowe i kominy typu CH-PN, CH-PS i CH-PSD

1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0,56 MB PDF
2. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PN 0,24 MB PDF
3. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PS 0,24 MB PDF
4. Deklaracja właściwości użytkowych CH-PSD 0,24 MB PDF